top of page
Search

Dit is moeilijk te geloven, maar toch is het zo!

Wist je dat ons zenuwstelsel het verschil niet kent tussen een goed ingebeelde gedachte en de werkelijkheid?


Stel jezelf maar eens voor dat je in een supermarkt naar de citroenen loopt. Breek er een open en eet het zure vruchtvlees van de citroen op. Als je dit goed inbeeldt, heb je waarschijnlijk gemerkt dat het speekselgehalte in je mond in ieder geval een beetje toenam. Je lichaam probeert namelijk het citroenzuur te verwerken terwijl het alleen maar een gedachte was. Er is een duidelijke verbinding tussen je brein en lichaam.

Een poos geleden is er een studie uitgevoerd door Dr. Biasiotto aan de Universiteit van Chicago die zich richtte op visualisatie en sportprestaties, waarbij hij onervaren basketbalspelers in drie groepen verdeelde en elke groep testte op hoeveel vrije worpen ze konden scoren.


De eerste groep moest elke dag, dertig dagen lang, een uur lang vrije worpen oefenen. De tweede groep mocht enkel visualiseren dat ze succesvol vrije worpen scoorden. De derde groep deed dertig dagen helemaal niets.


Na 30 dagen testte ze opnieuw de nauwkeurigheid van de vrije worpen.

De eerste groep verbeterde met 24%. De tweede groep verbeterde met 23%, zonder fysiek geoefend te hebben! De derde groep verbeterde niet, wat vrij logisch is.

We proberen niet te zeggen dat oefenen niet meer nodig is. Stel je alleen eens voor wat je zou kunnen bereiken als je zowel oefening als de mentale repetitietechniek van visualisatie zou toepassen.


Tijdens hypnose is je brein uiterst gevoelig voor visualisatieprocessen, waardoor een inbeelding als echt ervaren kan worden. Een inbeelding die als echt wordt ervaren kan daarom directe verandering teweegbrengen!
1 view0 comments
bottom of page